top of page
Sky

Radionet ehitab 2024-2025

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeede

Perioodil 2024/2025 on Radionet OÜ ehitamas fiiberoptilist kaablivõrku Anija, Märjamaa, Rapla vald ja Jõelähtme.

Projektis valitud aadrsside jaoks luuakse valmidus liitumiseks krundi piirile. Kaabli toomine hoonesse maksab ühekordselt 200 EUR. Kui soovitud aadress asub väljaspool antud nimekirja siis täida ankeet, et saaksime ka sinule võimaldada internetiühendust.

​​Mis juhtub, kui jäin esitamisega hiljaks?

Kui jääite avalduse esitamisega hiljaks, siis Teie aadressile ega maja juurdepääsuvõrkude rajamise projekti käigus sidekaablit ei tooda.
Sellisel juhul jäetakse Teie majast mööda minnes tuleviku tarbeks liitumiskoht Teie kinnistu piirile. Hiljem on Teil võimalik soovi korral ise ning endale sobival ajal oma kinnistule kaabel paigaldada ja Rednet võrguga liituda. Suure tõenäosusega on hilisemal hilisemal liitumisel liitumistasu kõrgem.

Teenust pakub RedNet OÜ.

Aitäh! Oleme info kätte saanud ja võtame ühendust kui hakkame projekteerima.

bottom of page